PRESS ROOM - PROMISE

Non-commercial distribution:
Danish Film Institute

Distribution:
Radiator Film

 

Credits 

 

 

 

 

 

 

Promise Logo

Photos by Piotr Bromblik

PROMISE, #1 Filmens billede - Rune T. Kidde og Jacob August Ottensten, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #2 Emmanuel Limal
PROMISE, #3 Sabrina Ruiz og Jacob August Ottensten, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #4 Jacob August Ottensten og Sabrina Ruiz, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #5 Jacob August Ottensten, Sanger Søren og Liv Midtmageli, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #6 Jacob August Ottensten, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #7 Rune T. Kidde, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #8 Jacob August Ottensten og Rune T. Kidde, foto Piotr Bromblik
PROMISE, #9 Queen Elizabeth, ukendt fotograf